Lan tím Đầm Sen


Ngày cuối tuần đi chơi ở Đầm Sen cùng gia đình, tranh thủ sáng tác chút ít vào buổi chiều. Vườn lan Đầm Sen không có nhiều loài lan lạ, hầu hết là Đăng lan (dendrobium), nhưng được cái phong phú chủng loại, màu sắc và hầu hết đều đang nở hoa rất đẹp, và như càng lung linh hơn trong ánh nắng chiều.

Dance

Purple orchid

Ngược sáng

Another purple

Purple orchid (1)

Advertisements
This entry was posted in Ảnh close-up & macro, Ảnh hoa lá trái, Ảnh tui chụp, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lan tím Đầm Sen

  1. SoundEagle says:

    Hi there, I love your orchid photos and you can visit one of my gardening websites at http://queenslandorchid.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s