Hương sắc mùa thu

Phương nam không có mùa thu, nhưng sắc vàng dịu ngọt của mùa thu thì không thiếu, trời cũng xanh hơn, khí trời cũng dịu mát hơn, và đặc biệt mỗi khi chiều về thì mặt trời rất tròn, cứ như là một biểu tượng của mùa thu. Vài bức ảnh cho thấy sắc thu phương nam.

Chào thu
Chào thu

Bonsai tự nhiên
Nature Bonsai

Mặt trời mùa thu
Autumn sunset

11/2013