Monthly Archives: July 2014

Mùa bướm mới

Mới là đầu mùa macro thôi nhưng cũng chộp được kha khá em bướm cùng hoa xuyến chi ở 2 nơi khác nhau và chỉ trong 1 buổi sáng. 7/2014

Posted in Ảnh close-up & macro, Ảnh tui chụp | Tagged , , , , | Leave a comment