Monthly Archives: January 2015

Nhịp cầu hoa tím

Ô thước ngày xưa bắc nhịp cầu Ngưu Lang, Chức Nữ đến tìm nhau Mỗi năm một buổi vui sum họp Nỗi nhớ niềm thương trút dạt dào Hoa tím ngày nay bắc nhịp cầu Sao ta… hai đứa… khó … Continue reading

Posted in Ảnh close-up & macro, Bà... Bà nà nà | Tagged , , , , | Leave a comment