Mùa thu = Hoa dại


Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ lúc chơi ảnh, thích hoa lá cành, thì hễ cứ nhắc tới mùa thu là mình lại nghĩ tới hoa dại. Dù rằng hoa dại thì nở quanh năm, mùa nào cũng dại chứ không chỉ là mùa thu. Nhưng có lẽ hoa dại mùa thu là đẹp nhất, với 2 loài hoa dại quen thuộc là Xuyến chi, và Trinh nữ. Với mình, mùa thu đơn giản là thế này thôi.

 Young leaf

Mẫu quen

11/2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s