Dường như mùa thu đã về

Mùa thu là mùa vàng hoa cúc, mùa tím thạch thảo hay trắng-vàng của xuyến chi? Có lẽ tổng hợp hết những loài hoa đó, cùng với nắng vàng, lá … đỏ là dấu hiệu để nhận biết mùa thu đã về.

Tím thạch thảo
P201609-15

P201610-01

P201609-13

Xuyến chi
P201610-04

P201610-03
P201610-02

10/2016